تعمیر شارژموبایل دیدگاه خود را بنویسید

 تعمیر موبایل قسمت شارژ موبایل:

تعمیرات قسمت شارژ به دو شکل است:

  • نرم افزار
  • سخت افزاری

می باشد.

برای تعمیرات سخت افزاری موبایل به یک سری تجهیزات نیاز است که درمقاله تعمیر موبایل می توانید کاملا با این تجهیزات اشنا شویدوکلیه ای تجهیزات مورد نظرخود را به صورت اصل از فروشگاه دیجیکو تهیه فرمایید.

سخت افزاری :

موبایل های روشن:

ابتدا شارژر به گوشی وصل نموده سپس ولتاژ سراتصالی باطری را تست نمائید:

موبایل  را با چند باتری و شارژ اصلی تست نمائید. شارژر را وصل کنید و ولت متر را در دو طرف دیود شارژ قرار دهید اگر ولتاژ حدود ولتاژ شارژر بود مدار تا ای سی شارژ سالم است و گرنه فیوز شارژ و حتی سلفی که در مسیر ورودی شارژ قرار دارد و یا با حذف دیود شارژ مشکلات شارژری  برطرف گردیده است.
ای سی پاوراز طریق سیگنالی بنام پی ام دبلیوبرای بیداری ای سی شارژاستفاده می کند.عمل شارژ از طریق همین سیگنال پی ام دبلیوبا دونوع فرکانس مختلف (۱KH,32KH)بسته به نوع شارژر کنترل می گردد.
سی پی یو نیز از طریق سیگنال پی دبلیو ام از ولتاژ شارژ آگاه شده توسط ال سی دی به کاربر اطلاع می دهد که شارژ در حال عملیات می باشد.زمانی موبایل هشدار شارژ می دهد که به هردلیلی موبایل نمی تواند باطری رو به درستی تشخیص بدهد و مسیری که باید چک شود مربوط به پایه و مداربی سی ای و قطعات مربوط به آن می باشد

عیب یابی و تعمیر موبایل های خاموش:
بسیاری از موبابل بر اثراشکالات نرم افزاری و سخت افزاری خاموش می باشند. اما نحوه تعمیر هرکدام متفاوت می باشد. برای اینکه زودتر به نتیجه رسید باید اصولی را رعایت کرد.
اولین کاری که جهت تعمیرموبایل های خاموش باید انجام داد وصل کردن آن به منبع تغذیه و اندازه گیری مقدار جریان کشی آن می باشد.جریان کشی گوشی های به سه صورت می باشد:

۱- حالت بدون جریانکشی

۲-حالت جریان کشی لحظه ای

۳- حالت جریان کشی بالا


تعمیر


عواملی که باعث عدم جریان کشی موبایل می شود عبارتند از:
۱-    قطع بودن مسیر باطری تاpower ic
۲-    قطع بودن مسیر power on x و یا خرابی کلید power
۳-    نرسیدن ولتاژ مورد نیاز ۲٫۸vبه کریستال اصلی
۴-    خرابی کریستال اصلی

برای آزمایش کردن ولتاژ کریستال اصلی به محض فشردن کلید پاور باید۲٫۸vسر ورودی کریستال باشد در غیر اینصورت ic powerخراب است.

برطرف نمودن عیب موبایل های که خاموش می باشد و جریان کشی آن صفر است:

جریان صفر در بعضی موبایل های می تواند نرم افزاری باشد. که پیدا کردن مشکل ان بسیار کارسختی است.

۱-    شارژر رابه موبایل وصل کنید اگر گوشی شارژ می شود وicdنشانگر شارژ را نشان می دهد ابتدا کلید پاور را تست کنید سپس کلید پاور تا ای سی پاوررا تست کنید.
۲-    شارژر رابه موبایل وصل کنید اگر گوشی شارژ نکند و ولتاژ خروجی سرکانکتور باطری صفر باشد ابتدا کانکتور باطری رابررسی کنید سپس مسیر کانکتور باطری تا ای سی پاور را آزمایش در صورت سالم بودن مسیر ای سی پاور را ریبال کرده در نهایت عوض کنید.
۳-    شارژر رابه موبایل وصل کنید اگر گوشی شارژ شد ولی علامت شارژش شدن رانشان نمی دهد در این حالت عیب نرم افزاری است و گوشی راباید فلش نمود.

جریان کشی لحظه ای:

مواردی که دیگر گوشی فلش را قبول نمی کند دارای دو مرحله می باشد:

۱-    گوشی bootنمی کند. نرم افزار موبایل ر ا می شناسد.عواملی که باعث عدم ارتباط boxبا گوشی می شوند بسیار زیادند که به چند مورد می پردازیم:

ابتدا موبایل  را شستشو داده سپس اتصال بی اس ای کانکتور باطری به برد و همچنین به ای سی پاور اطمینان پیدا کنید.بعد بردرا از بابت رسوب و تمیزی و یا قلعمردگی در پایه ها و یا پین های سوکت کابل کاملا بررسی کنید و همچنین از اتصال esd مربوط به مسیر سوکت کابل اطمینان حاصل کنید.سپس کریستال اصلی را تست کنید البته بیشتر خرابی کریستال اصلی در صورت آبخوردگی و ضربه خوردگی شدید می باشد.
توجهاگرbox usfداشته باشید بوسیله این پیغام های errمی تواند به قسمت معیوب موبایل پی ببرید.پس از نصب boxبه گوشی با زدن دکمه chekاین پیغام را می دهد:st boot err:bad resd upp ox ffff72

که دراینجا oxنشانگر این عیب ها می باشد:

۱.موبایل  روشن نمی شود

۲٫موبایل وارد حالت فلش نمی شود

۳٫قسمت uppجواب نمی دهد.

بوسیله ولتاژگیری رگلاتورهای تغذیه سی پی یو رابررسی کنید.


تعمیر


 

ای سی پاور و مدارات وابسته به آن شامل ولتاژهای خروجی از جمله v ana,vcoreو غیره را بررسی نموده در غیراین صورت ای سی پاور ریبال نموده در نهایت تعویض کنید.

سرآخر همه سی پی یو راتست کنید. در صورتی که موبایل نرم افزار را شناسایی می کند: بازدن کلید پاور مقدار جریان۰٫۰۱ می باشد عیب از کریستال اصلی و سی پی یو می باشد.ایراد می تواند از آی سی فلش و smps هم باشد.-بازدن کلید پاور مقدار جریانکشی ۰٫۰۲ می باشد عیب از:ic falsh cpu

در اغلب موبایل ها با زدن کلید پاور مقدار جریان زیر ۰٫۵ می باشد احتمالا گوشی دچار ایراد نرم افزاری استو باید فلش گردد.در صورتیکه نتیجه حاصل نشود ابتدا کریستال ساعت RTCاسیلاتور ۳۲٫۷۶۸KHZرا تعویض کنید.ولتاژ ۵ ولت راسرکریستال ساعت RTCبررسی نمائید و در صورت وجود ولتاژ مقدار سیگنال بررسی نمائید و درصورت وجود ولتاژ مقدار سیگنال ۳۲٫۷۶۸KHZمشاهده نگردد خرابی  از سیگنال ساعت می باشد ولی اگر ولتاژ سرکریستال دیده نشد خرابی از UEMمی باشد.

بازدن کلید پاور مقدار جریان به۰٫۱ می باشدو سپس صفر می گردد با اینکه در مقدار جریانکشی شده ثابت می ماند و بعد از اینکه پاور رارها کردید صفر گردد اغلب این عیب نرم افزار می باشد . اگر نشدIC-CPU-FLASHرا ریبال کنید.بازدن کلید پاور اگر مقداری جریان کشیده شود سپس ثابت گرددنشانگر قلع مردگی در مدار و یا خرابی کریستال می باشد.

چناچه با فشردن کلید پاور مقداری جریان کشیده شود و سپس جریان صفر گردد نشانگر نقض در طبقه پردازش دستگاه می باشد که دراین صورت عیب نرم افزاری است و باید فلش گردد.بازدن کلید پاور گوشی زیر ۰٫۰۴ جریان بکشد عیب سخت افزاراست.
اگر انجام عملیات فلش کامل نگردد مثلاeraseمی کند ولی writeنمی کند یا مقداری از writeرا انجام می دهد دراین حالت خرابی از آی سی فلش است.گوشی bootمی کند ولی ناجم عملیات فلش راانجام نمی دهد دراین مرحله عیب می تواند از:inflash-sd ram-reglator ic flash-ic blutoos-ic power

یکی از نشانه های آی سی بلوتوث این است که در انجام عملیات فلش را انجام می دهد ولی writeنمی کند.
۱٫ برای رفع آن ابتدا بوسیله نرم افزار عمل (بلوتوث ریپایر)راانجام می دهیم.
۲٫گزینه بلوتوث در باکس را غیر فعال می کنیم و سپس در ابتدای عملیات فلش کلید پاور را فشار می دهیم.
۳٫آی سی بلوتوث راتعویض می کنیم.
گوشی فلش راکامل می گردد ولی ui settingرا جواب نمی دهد که دراین مرحله ابتدا گوشی راباید با فایل های جدیدتر فلش نمود اگر جواب نداد باباکس دیگری امتحان نمود در قسمت سخت افزاری این ایراد عمدتا مربوط بهzocusاست (dct-در صورت عدم نتیجه (uem)راریبال کنید در نهایت ان را تعویض کنید.
در سری bb5ابتداcmtفلش را تعویض کنید اگر نشد  rap 3gراتعویض کنید.
گوشی فلش را کامل می گردد ولی همچنان خاموش می باشد:

۱٫آی سی زوکوس را تعویض می کنید.

۲٫آی سی پاور راریبال کرده در نهایب تعویض می کنید.


تعمیر


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *