, , ,

تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی


تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی برای افزایش طول کابل HDMI

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تبدیل HDMI ماده به HDMI نری:

تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی میتوانید طول کابل HDMI را تا ۵  سانت افزایش داد. از طرف دیگر نصاب های دوربین مدار بسته و پرژکتور در مدارس و سازمانها و ارگان ها بدلیل عبور دادن طول زیادی از کابل HDMI درون داکت و لوله های مخفی دیگر نمیتوانند کابل  HDMI را بدلیل خرابی و کنده شدن سوکت HDMI به راحتی تعویض نمایند و یا حتی از نظر هزینه ای شاید مقرون به صرفه نباشد از اینرو دیجیکو تبدیل  کوتاه نر و ماده HDMI  را برای جلوگیری از این اسیب پیشنهاد میکند . با استفاده ازتبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی  شما این تبدیل  کوتاه را به تلویزیون و یا ویدئوپرژکتور و یا دستگاه های دیگر متصل مینمایید و در صورت  خرابی فقط تبدیل  کوتاه HDMI  را تعویض نمایید و از دردسر بزرگ جلوگیری نمایید.با مطالعه مقاله راهکار افزایش طول کابل HDMI  اطلاعات خود را به روز کنید. تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی،زانو HDMI ،افزایش طول HDMI نیز میگویند.

تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی اصل را از فروشگاه دیجیکو خرید نمایید.


تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی


تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی


تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی


تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی


تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی


تبدیل HDMI ماده به HDMI نری با قابلیت چرخشی