تبدیل نری به مادگی HDMI

تبدیل نری به مادگی HDMI

تبدیل نری به مادگی HDMI مینی تک : بوسیله تبدیل نری به مادگی HDMI مینی تک میتواند زاویه اتصال کابل HDMI به نمایشگر را 90 درجه کنید. اصولا برای نمایشگرهایی که بر روی دیوار

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید

تبدیل DP ماده به DP نری از کنار 8K مینی تک

تبدیل DP ماده به DP نری از کنار 8K مینی تک : بوسیله تبدیل DP ماده به DP نری از کنار 8K مینی تک میتوانید کابل دو سر DP را به صورت زاویه دار

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید