,

کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل


کاور سوکت تعمیری مناسب کابل پارالل.

۵,۵۰۰ تومان

کاور سوکت تعمیری ۲۵ پین پارالل:

بعد از ساختن کابل پارالل و یا دیتا سوئیچ استفاده از کاور سوکت تعمیری برای زیبایی کابل امری مهم و حیاتی میباشد.به کاور سوکت تعمیری ۲۵ پین پارالل،کاور سر کابل پارالل ،کاور سوکت ۲۵ پین نیز می گویند.

کاور سوکت تعمیری ۲۵ پین پارالل اصل را از فروشگاه دیجیکو خرید نمایید.


کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل


کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل


کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل


کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل