,

کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل


کاور سوکت تعمیری مناسب کابل پارالل.

۷,۰۰۰ تومان

خرید عادی

100 عدد هر کدام 6,650 تومان

200 عدد هر کدام 6,300 تومان

500 عدد هر کدام 5,950 تومان

1000 عدد هر کدام 5,600 تومان


کاور سوکت تعمیری ۲۵ پین پارالل:

بعد از ساختن کابل پارالل و یا دیتا سوئیچ استفاده از کاور سوکت تعمیری برای زیبایی کابل امری مهم و حیاتی میباشد.به کاور سوکت تعمیری ۲۵ پین پارالل،کاور سر کابل پارالل ،کاور سوکت ۲۵ پین نیز می گویند.

کاور سوکت تعمیری ۲۵ پین پارالل اصل را از فروشگاه دیجیکو خرید نمایید.


کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل


کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل


کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل


کاور سوکت تعمیری 25 پین پارالل