بارگیری اولیه بلوک (IBD)

بارگیری اولیه بلوک (IBD): در ادامه مقاله ات  (برای آشنایی با بیت کوین مقاله عملکرد بیت کویین را مطالعه فرمایید.) بیت کوین به بررسی بارگیری اولیه بلوک (IBD) می پردازیم دانلود بلوک اولیه

Read More
Leave a comment