ضدعفونی کردن تجهیزات الکترونیکی(مبارزه با کرونا)

ضدعفونی کردن تجهیزات الکترونیکی(مبارزه با کرونا): در شهر مرکزی ووهان چین تجمع فوق العاده ای از ذات الریه رخ داده است. اینها بواسطه یك كروناویروس ناشناخته (2019-nCoV) ایجاد می شود.Coronaviridae

ادامه مطلب
دیدگاه خود را بنویسید